NDANEV: Analýza kumulatívnych údajov o prístupe k novým energetickým vozidlám na celoštátnej úrovni

Oficiálna webová stránka Národnej aliancie pre veľké dáta (NDANEV) nových energetických vozidiel zverejnila 30. júna 2018 štatistiku a analýzu informácií o objeme prístupu nových zdrojov v máji. Na základe inštruktážnych údajov tento dokument systematicky analyzuje kumulatívne hodnotenie prístupu nových energetických vozidiel v Číne od januára 2017 do mája 2018.

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


Čas zverejnenia: 20. júla 2020